Čo je to TPMS?

TPMS - Tyre Pressure Monitoring System čiže systém sledovania tlaku v pneumatikách

TPMS meria a zobrazuje tlak a teplotu vzduchu v pneumatikách. Reaguje na únik tlaku vzduchu z pneumatík a včas varuje vodiča. Senzory v kolesách vozidla sledujú tlak v pneumatike a vysielajú signál do prijímača, ktorý je umiestnený vo vozidle. Ak prijímač vo vozidle zaznamená rozdiel v tlaku, automaticky varuje vodiča signalizáciou kontrolky na prístrojovej doske.
Systém bol prijatý legislatívou EÚ a výrobcovia majú povinnosť všetky nové vozidlá vyrobené po 1. novembri 2014 povinne vybaviť týmito systémami.
(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č 661/2009 z 13. júla 2009)

Viac informácií získate prostredníctvom našich obchodných zástupcov a účasťou na našich odborných školeniach, ktoré sú pre našich registrovaných zákazníkov poskytované zadarmo.

Produkty nájdete v našom e shope.

KATALÓG TU