Z nášho života

5.6.2015 sme oslávili 25. výročie založenia ROTOBALANCE

ŠKOLENIE TECH 2014                                                                                  1 a 2 október 2014, Bratislava  - Lučenec                                                                                         Školíme našich zákazníkov a prispievame k ich profitu a konkurencieschopnosti.

TEAM  BUILDING 2014 - splav Hrona

REIFEN ESSEN 2014

Zúčastňujeme sa výstav a uzatvárame kontrakty aj mimo SR. Hľadáme dodávateľov kvalitných materiálov pre naše výrobky. Náš sortiment neustále rozširujeme a preto hľadáme dodávateľov kvalitného sortimentu.

INTERNÉ ŠKOLENIE TECH 2013

Neustále školíme naších zamestnancov aby sme dokázali našim zákazníkom podať pomocnú ruku keď to najviac ptrebujú.

INTERNÉ ŠKOLENIE TRUFLEX/PANG BUDAPEST 2013

Absolvovali sme odborné školenie opravných materiálov Truflex/Pang v Budapešti.                   Naši obchodný zástupcovia majú certifikát  PANG SPECIALIS. Našou úlohou je aj odborné poradenstvo registrovaným odberateľom. Takéto odborné školenia ponúkame aj  našim odberateľom.

 

 

PRVÁ POMOC - ŠKOLENIE ZAMESTNANCOV

Dbáme o to aby naši zamestnanci dokázali pomôcť iným v situáciách, ktoré ohrozujú ľudské životy.

 

UKONČENIE ROKA 2013 - stretnutie zamestnancov

Organizujeme stretnutia našich zamestnancov a odmeňujeme najlepších.

 
 

Pod zemou

Sú chvíľe keď sme pod zemou ale nie vďaka obratom ale vďaka verným zákazníkom.