Firma
ROTOBALANCE

zabezpečuje výkup, odvoz, spracovanie a likvidáciu použitých vyvažovacích závaží kolies, ktoré sú  kategorizované ako ostatný odpad, v zmysle platnej legislatívy z celej SR ( Zákon o odpadoch 79/2015

Firma Rotobalance na spracovanie týchto odpadov vlastní
 

súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov 

Suhlas na prevadzkové poriadky zariadenia na zhodnocovanie odpadov

Dolozka o pravoplatnosti suhlasu na prevadz. poriadky

Dolozka o pravoplatnosti suhlasu na zhodnocovanie.

 

Informačná tabuľa.

 

Potvrdenie o registrácii

 

Cenník výkupu starých závaží

 

Podmienky pri preberani odpadov

 

Firma ROTOBALANCE s.r.o. je registrovaná v Registri výrobcov obalov. Plnenie vyhradených povinností podľa zákona o odpadoch č. 79/2015 Z.z. zabezpečuje pre nás firma NATUR-PACK, a.s.

Certifikát TU

Certifkát 2

 

Použité vyvažovacie závažia vykupujeme v závislosti od veľkosti znečistenia odpadov. Tiež môžete získať výhodný bonus pri nákupe nových závaží.
 

Zaraďte sa k EKO pneuservisom a kontaktujte nás pre odber použitých závaží. 

Žiadosť na výkup starých závaží.

verify

* Tento údaj je povinný